فروشگاه آنلاین گزارش تخصصی معلمان

آیین نگارش اقدام پژوهی ویژه معلمان

آیین نگارش اقدام پژوهی ویژه معلمان

آیین نگارش اقدام پژوهی ویژه معلمان

پژوهشگران عزیزی که در حال نگارش اقدام پژوهی خود هستند، لطفا به الگوی ارائه شده  برای نگارش اقدام پژوهی، در این مطلب توجه بفرمایید.این الگو به شما کمک می کند تا در نگارش اقدام پژوهی، گزارش خود را به شیوه دوره شانزدهم تهیّه و تنظیم بفرمایید.

الگوی گزارش اقدام پژوهی دوره شانزدهم:
1. عنوان پژوهش(موضوع)(صفحه عنوان)
 2. تشکر و قدردانی
3.چکیده
4.فهرست محتوا
5. مقدمه
6.بیان مسأله
7.گردآوری داده ها برای شناخت بهتر وضع موجود(شواهد 1)
8 . پیشینه پژوهش(نظری ـ عملی)
     الف) مبانی نظری:
     ب) پیشینه‌ی عملی:
9. تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها(اطلاعات)
10. اهداف
 الف: هدف کلّی
ب: اهداف اختصاصی
11. ارایه‌ی راه‌حل‌های پیشنهادی
12.انتخاب بهترین راه حل یا راه‌حل‌ها
13. اجرای راه‌حل‌ها ی انتخابی
14. جمع آوری داده پس از اجرای راه حل ها (شواهد 2)
15. ارزشیابی تأثیر اقدام جدید و تعیین اعتبار آن (ارزیابی و اعتبار بخشی)در این مرحله دلایل محکم خود را مبنی بر ایجاد تغییر بیان کنیم و برای ادعای خود از شواهد 2 استفاده می کنیم. نظر همکاران منتقد خود را که مبنی بر تأیید تغییر باشد؛ قید می نماییم.
16.فهرست منابع
17.پیوست‌ها
محققان عزیز دقت بفرمایید که شماره صفحات گزارش شما از بخش «مقدمه» تا بخش نهایی«ارزشیابی اقدام و تأثیر آن» تا جایی که امکان دارد از 20 صفحه بیشتر نشود.جهت مطالعه راهنمای نگارش اقدام پژوهی به مطلب قبلی مراجعه بفرمایید. به این الگو در این راهنما اشاره شده است.

 

جهت دانلود گزارش تخصصی ویژه معلمان اینجا کلیک کنید

گزارش مشکل

انتشار: 01 آذر، 1395    /    بازدید: 1928