فروشگاه آنلاین گزارش تخصصی معلمان

نتایج جستجو

گزارش تخصصی چالش های درس جغرافیا


بخشی از مقدمه: جغرافیا امروزه از اهمیت زیادی برخوردار است . علاوه بر تدریس جغرافیا درمقاطع مختلف تحصیلی ، جغرافیدانان سهم مهمی در سازماندهی فضا و برنامه ریزی و مدیریت سرزمین ایفا می کنند . دردنیای امروز کتب ، نشریات،...

توضیحات بیشتر