فروشگاه آنلاین گزارش تخصصی معلمان

نتایج جستجو

گزارش تخصصی هدایت تحصیلی


مقدمه: رضایت خاطری که از انجام یک کار نیک به انسان دست می دهد، به خصوص وقتی که آن کار برای خدا و رضای او صورت می گیرد، بالاترین اجر و پاداش معنوی است. معلم نیز آنگاه به پاداش خود می رسد که نتیجه کار خود را مطلوب و مناسب یابد...

توضیحات بیشتر