فروشگاه آنلاین گزارش تخصصی معلمان

نتایج جستجو

گزارش تخصصی چالش های درس جغرافیا


بخشی از مقدمه: جغرافیا امروزه از اهمیت زیادی برخوردار است . علاوه بر تدریس جغرافیا درمقاطع مختلف تحصیلی ، جغرافیدانان سهم مهمی در سازماندهی فضا و برنامه ریزی و مدیریت سرزمین ایفا می کنند . دردنیای امروز کتب ، نشریات،...

توضیحات بیشتر


گزارش تخصصی تاثیر بازیهای گوشی و کامپیوتری بر روند یادگیری دانش آموزان


مقدمه: بازي هاي رايانه اي به عنوان يك پديدة اجتماعي دركنار ساير رسانه هاي صوتي و تصويري در دنياي امروز به دليل رشد چشمگير فناوري هاي ارتباطي، طي سال هاي اخير با كشش و جاذبه اي حيرت انگيز، عمده ترين مخاطبان خود را از ميان...

توضیحات بیشتر