فروشگاه آنلاین گزارش تخصصی معلمان

نتایج جستجو

فایل تجربیات مدون معلم مقطع ابتدایی


بخشی از متن: بیست چهارسال خدمت در کسوت معلمی و پست های مختلف سیستم هر روز برگی بر دانش و تجربات من اندوخت، سعی شد هر سال مدرسه ای بنا کنیم از شعر شعور و شاگردانی تربیت نماییم از جنس نور، مدرسه خواستنی ماشالوده ای داشت...

توضیحات بیشتر