فروشگاه آنلاین گزارش تخصصی معلمان

فایل گزارش تخصصی مستخدم مدرسه

فایل گزارش تخصصی مستخدم مدرسه

فایل گزارش تخصصی مستخدم مدرسه
×

مقدمه
مدرسه به عنوان خانه دوم مكاني مقدس كه درآن تعليم وتربيت صورت ميگيردشناخته شده است . مكاني كه دانش آموزان لحظه هايي بسيارمفيدرادرآنجاسپري ميكنندوچيزهايي رامي آموزندكه دربلوغ فكري ورشدشخصيتي انهابسيارمفيداست .
براي اينكه امريادگيري دركلاس درس بهترصورت بگيردمحيط کلاس بايدتميزوپاكيزه باشدازنظرروشنايي ونورگيربودن بهترين وضعيت راداراباشدتخته سياه ووسايل آموزشي موردنيازدرمكان مناسب قراربگيرندتادانش آموزان به راحتي بتواننددراين محيط آموزش ببينند.
چناچه محيط كلاس ومدرسه كثيف ونامناسب باشددانش آموزعلاقه وانگيزه اي براي توجه به درس نخواهدداشت وبسيارزودمحيط كلاس براي اوخسته كننده خواهدشد . ازآنجاكه نظافت ورعايت بهداشت دراسلام بسيارسفارش شده است بهتراست دانش آموزان رابه پاكيزگي عادت دهيم وبامربيان بهداشت ومعلمان دلسوزكه درمدرسه حضوردارندبه رشدوشكوفايي عقلي وجسمي دانش آموزان كمك نمائيم.

فهرست مطالب
چکیده:
مقدمه
توصیف وضعیت موجود :
اهمیت مسئله :
اهداف گزارش :
هدف اصلی :
اهداف فرعی :
مقایسه با شاخص :
ارزیابی از وضع موجود
در کلاسها :
علل مشکل:
تائید علل:
پیشینه نظری
بهداشت محیط مدرسه
اهمیت تامین بهداشت محیط
طرح وبرنامه های زیست محیطی
بهداشت یاران :
بازیافت کاغذ :
ضرورت اجرای بهداشت مدارس
راه کارها
پرسشنامه باز:
تحلیل پرسشنامه برای 40 نفر
تعیین راهکارهای پیشنهادی
پیشینه پژوهش ازچندین پژوهشگر
نتایج بدست آمده ازاین پیشینه :
جمع بندی:
حذف تعدادی ازراهکارهای پیشنهادی( تجزیه وتحلیل اطلاعات )
انتخاب راه حلهای موفق
برنامه ریزی اجرا
ارزیابی بعد از اجرای طرح
ارزیابی تاثیر اقدام جدید و اعتبار بخشی ( نقاط قوت طرح )
نقاط ضعف طرح :
نتیجه گیری و پیشنهاد
پیشنهاد
منابع:

فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 20
قابل پرداخت : 3,000 تومان
توجه : پس از خرید لینک دانلود در اختیار شما قرار خواهد گرفت و همچنین به ایمیل شما ارسال خواهد شد، در صورت وجود هر نوع مشکل می توانید از طریق تماس با ما اطلاع رسانی نمائید

گزارش مشکل
انتشار: 20 آذر، 1395    /    بازدید: 1040